Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan dine personoplysninger behandles, når du anvender tag.dk, der ejes og drives af Icopal Danmark ApS (”vi” eller ”os”).

 1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Icopal Danmark ApS, CVR-nr. 24 25 78 19, Lyskær 5, 2730 Herlev

Vores kontaktoplysninger er som følger:
Email: tag.dk@icopal.com
Telefonnummer: +45 44 88 55 00

 1. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, vi behandler personoplysninger.

2.1. Levering af vores ydelser

2.1. Levering af vores ydelser

Vi anvender dine personoplysninger til at sætte dig i forbindelse med en af vores samarbejdspartnere, som
vil kontakte dig for at give tilbyde dig et gratis tageftersyn eller for at behandle en garantisag ifm. en skade.

I denne forbindelse behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, email og
telefonnummer.

Vi indsamler kun personoplysninger direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af persondataforordningens artikel 6.1.a (samtykke),
artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt) og artikel 6.1.f (nødvendig for at vi kan
forfølge vores legitime interesse i levere vores ydelser til dig ved at videreformidle dine personoplysninger
om dig med andre selskaber i BMI-koncernen for at sikre den bedst mulige service og brugeroplevelse samt
for at kunne optimere vores kundegrundlag).

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende: 1) andre selskaber i BMI-koncernen, herunder Monier
A/S (Danmark), 2) samarbejdspartnere som vi arbejder med for at kunne levere vores tjenester til dig,
herunder:

Ved skadeanmeldelse:
Bunch Bygningsfysik ApS

Ved gratis tageftersyn:
BLP Tagdækning ApS,
J & B Tagentreprise ApS
Jydsk Tagteknik A/S Greve
Icopal Entreprise ApS
Frikkes Tagdækning ApS
NordTag A/S
KH Tagdækning ApS
Icopal Entreprise ApS
KBK Tagentreprise A/S
PL Entreprise A/S
Bjarne Nielsens Byggeforretning ApS
MR Tagdækning ApS
Rap Tag v/Brian Stub Jørgensen
P.H. Tagdækning ApS
Vipperød Tagdækning ApS
Aage Petersen & Søn ApS
Aller Tagentreprise ApS
Faxe Tagdækning ApS
NLT Tagdækning Syd ApS
Icopal Entreprise ApS
IFA Tagdækning A/S
NordTag A/S, Sydsjælland
Icopal Entreprise ApS
Ryslinge Tagdækning A/S
Jysk Tagpap ApS
Icopal Entreprise ApS
Jydsk Tagteknik A/S
Syddansk Tagdækning A/S
Rationel Tagdækning A/S
BMT Tagdækning I/S
Icopal Entreprise ApS
Højers Tagdækning
Sørens Tagdækning DK A/S
Icopal Entreprise ApS
Verner Ottosens Eftf. A/S
Jydsk Tagteknik A/S
Icopal Entreprise ApS
Andersen Tagentreprise ApS
STS Støvring A/S
Midtjydsk Tagpap Service. Aars Aps
Icopal Entreprise ApS

3) leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Opbevaringsperioden vil dog maksimalt udgøres af 1) udløbsdatoen på en hvilken som helst garanti givet på produkter eller tjenester købt hos os, eller 2) 2 år efter færdiggørelsen af en hvilken som helst type installation, vedligeholdelse eller øvrig service.

2.2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Vi indsamler dine personoplysninger via cookies, som er er placeret på vores hjemmeside. Sådanne personoplysninger anvender vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik.

I denne forbindelse behandler vi en række oplysninger om dig, herunder online identifikatorer såsom din IP-adresse, samt oplysninger om hvilken browser du anvender m.v.

Vi indsamler kun personoplysninger direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af persondataforordningens artikel 6.1.f (nødvendig for at forfølge vores legitime interesse i at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside).

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende: 1) andre selskaber i BMI-koncernen, herunder Monier A/S (Danmark) og 2) leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Opbevaring og sletning af cookierelaterede personoplysninger sker i øvrigt i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

2.3. Forretnings- og produktudvikling samt statistik

Vi anvender dine personoplysninger til at udvikle og optimere vores forretningsprocesser og produkter samt til opnå viden om og udarbejder statistikker vedr. produktpræferencer, markedstrends m.v.

I denne forbindelse behandler vi en række oplysninger om dig, herunder navn, adresse, email og telefonnummer samt billeder af dit hus og oplysninger om dit tag.

Vi indsamler kun personoplysninger direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af persondataforordningens artikel 6.1.f (nødvendig for at forfølge vores legitime interesse i at udvikle og optimere vores forretning og produkter samt for at kunne markedsføre vores produkter, samt for opnå viden om og udarbejder statistikker vedr. produkt-præferencer, markeds-trends m.v.).

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende: 1) andre selskaber i BMI-koncernen, herunder Monier A/S (Danmark) og 2) leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Opbevaringsperioden vil dog maksimalt udgøres af en af følgende:

Opbevaringsperioden vil dog maksimalt udgøres af 1) udløbsdatoen på en hvilken som helst garanti givet på produkter eller tjenester købt hos os, eller 2) 2 år efter færdiggørelsen af en hvilken som helst type installation, vedligeholdelse eller øvrig service.

 1. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA.
Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag:

USA er ikke af Kommissionen vurderet som et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier, herunder:

 • Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på dk@icopal.dk
 • EU-U.S. Privacy Shield-certificeringer (se mere her: https://www.privacyshield.gov/list).

 

 1. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette skriftlig henvendelse til følgende email: tag.dk@icopal.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 21. december 2018